Kategori: Hus och hem

december 17, 2023 Av Av admin

De valde att utveckla sina hem

De valde att utveckla sina hem

I jakten på hållbarhet och ekonomiskt ansvarstagande har fler familjer börjat omfamna solenergi som en livskraftig och smart investering för sina hem. Genom att träffa och intervjua fem familjer som har valt att installera solpaneler, varav två även har integrerat laddboxar för sina fordon, har vi fått en inblick i deras resonemang och erfarenheter med byggfirma Stockholm. I arbetet med artikeln har vi på redaktionen träffat mäklare och installatörer av solpaneler för att få en bild av deras syn kring denna åtgärd.

För dessa familjer som redaktionen träffat handlar investeringen i solenergi inte bara om att minska elräkningen, utan om att göra en långsiktig satsning på både miljön och husets värde. De belyser det som en ansvarsfull handling gentemot framtida generationer och ett sätt att minska sin klimatpåverkan. Dessutom framhåller familjerna det som en ekonomisk investering med långsiktiga fördelar, där solpanelerna ses som en tillgång som kan öka värdet på deras hem.

När vi diskuterade deras beslut att installera solpaneler och laddboxar, lyfte de fram flera viktiga överväganden som andra i liknande situationer bör tänka på. För det första betonades behovet av en noggrann utvärdering av det egna energibehovet och takets lämplighet för solpaneler. Därefter pekade de på vikten av att välja en pålitlig och kompetent installationsfirma som kunde erbjuda både högkvalitativa produkter och en tydlig, kontinuerlig kommunikation genom hela processen.

Familjerna med solceller Stockholm beskrev också installationens process som relativt smidig och framhävde det stöd de fick från de valda företagen. De noterade att dialogen var avgörande och att en bra kommunikation underlättade både planeringen och utförandet av installationen.

För att ytterligare förstå värdet av denna investering, rådfrågade vi en erfaren mäklare som underströk den positiva effekten solpaneler kan ha på ett hus. Mäklaren betonade att solenergi inte bara minskar driftskostnaderna för ett hem, utan också kan göra det mer attraktivt på marknaden. Genom att erbjuda ett hållbart och energieffektivt hem, lockar det till sig köpare och kan öka värdet på fastigheten. Detta är särskilt gynnsamt i en tid där bostadsmarknaden upplevs osäker och där de höga räntorna förflyttat makten till husköparna och inte likt tidigare då säljarna hade stark makt på marknaden. Mäklaren betonar att genom att modernisera hemmet och investera i det ökar även värdet och gör hemmet mer konkurrenskraftigt om behov av försäljning uppstår.

För att få en bättre inblick i checkwatt den tekniska sidan av installationen och dess långsiktiga fördelar, intervjuade vi en installatör av solpaneler. Personen förklarade att solenergi inte bara är en miljövänlig energikälla utan också en smart ekonomisk investering. Genom att producera egen el minskar man beroendet av externa energikällor och kan potentiellt generera överskott av energi som kan säljas tillbaka till elnätet. Installatören beskrev att solpanelerna under lång tid vara populära bland husägare men att de på sistone fått en ökad efterfrågan bland kunder.

Sammanfattningsvis framstår solenergi och installation av solpaneler som en klok och viktig investering för dessa familjer. Utöver att minska elkostnaderna och vara miljövänlig, har det också potential att öka värdet på deras hem. Med rätt planering, kommunikation och val av leverantörer kan solenergi vara en nyckel till en hållbarare och ekonomiskt gynnsam framtid för många hushåll och byggställningar Stockholm.

 …

november 21, 2023 Av Av admin

Skönhetsvård: En Resa mot Självkärlek

Skönhetsvård går långt utöver ytan och sträcker sig djupt in i vårt välbefinnande. Det handlar inte bara om att applicera produkter på huden eller ändra utseendet, utan snarare om en resa mot självkärlek och att vårda kroppen som den är. Låt oss utforska skönhetsvård som en holistisk och personlig upplevelse.

SJÄLVKÄRLEK SOM GRUND

Skönhetsvård börjar med självkärlek. Att omfamna och vårda den kropp vi har, med alla dess unika drag och egenskaper, är en kraftfull handling. Genom att se skönheten i olikheterna och acceptera förändringar som en naturlig del av livet, bygger skönhetsvård en grund av självkärlek och acceptans. Skönhetsvård är inte bara om yttre skönhetsprodukter utan också om de dagliga ritualerna som vi integrerar i våra liv. En enkel hudvårdsrutin på morgonen och kvällen blir inte bara ett sätt att vårda huden utan också en tid för självreflektion och mindfulness. Det är ögonblick då vi ger oss själva den uppmärksamhet vi förtjänar. Skönhetsvård kan också sträcka sig till att omfamna naturlig skönhet och hållbara vanor. Genom att välja produkter som respekterar miljön och vårda vår kropp på ett hållbart sätt, skapar vi inte bara en vacker yta utan även en miljövänlig livsstil. Den inre balansen återspeglas ofta i ens yttre utstrålning. En hälsosam kost, tillräckligt med sömn och regelbunden motion kan bidra till att förbättra hudens hälsa och ge en naturlig glöd. Skönhetsvård blir därmed en helkroppsupplevelse som involverar både kropp och sinne.

ATT FIRA SKÖNHETEN MED FETTREDUCERING

Skönhetsvård handlar om att fira den individuella skönheten hos varje person. Genom att bryta normer och standarder skapar vi en plats där alla kan känna sig inkluderade och representerade. Det handlar om att omdefiniera skönhet och göra den till en personlig resa snarare än en universell norm.

Sammanfattningsvis är skönhetsvård en resa där varje steg är en chans att vårda, älska och acceptera oss själva. Det handlar om att skapa ritualer som främjar både inre och yttre välbefinnande. Så nästa gång du applicerar din favoritkräm eller tar dig tid för en stund av självvård, kom ihåg att skönhetsvård är en kraftfull form av kärlek till dig själv och en resa som är värd att tas.

SKÖNHETSVÅRD: EN RESA MOT SJÄLVKÄRLEK OCH VÄLBEFINNANDE

Skönhetsvård går långt utöver ytan och sträcker sig djupt in i vårt välbefinnande. Det handlar inte bara om att applicera produkter på huden eller ändra utseendet, utan snarare om en resa mot självkärlek och att vårda kroppen som den är. Låt oss utforska skönhetsvård som en holistisk och personlig upplevelse.

SJÄLVKÄRLEK INOM FRAKTIONERAD LASER SOM GRUNDSTEN:

Skönhetsvård börjar med självkärlek. Att omfamna och vårda den kropp vi har, med alla dess unika drag och egenskaper, är en kraftfull handling. Genom att se skönheten i olikheterna och acceptera förändringar som en naturlig del av livet, bygger skönhetsvård en grund av självkärlek och acceptans.

RUTINER SOM RITUALER:

Skönhetsvård är inte bara om yttre skönhetsprodukter utan också om de dagliga ritualerna som vi integrerar i våra liv. En enkel hudvårdsrutin på morgonen och kvällen blir inte bara ett sätt att vårda huden utan också en tid för självreflektion och mindfulness. Det är ögonblick då vi ger oss själva den uppmärksamhet vi förtjänar.

NATURLIG SKÖNHET INOM FILLERS STOCKHOLM OCH HÅLLBARHET:

Skönhetsvård kan också sträcka sig till att omfamna naturlig skönhet och hållbara vanor. Genom att välja produkter som respekterar miljön och vårda vår kropp på ett hållbart sätt, skapar vi inte bara en vacker yta utan även en miljövänlig livsstil.

INRE BALANS OCH UTSIRÅLNING:

Den inre balansen återspeglas ofta i ens yttre utstrålning. En hälsosam kost, tillräckligt med sömn och regelbunden motion kan bidra till att förbättra hudens hälsa och ge en naturlig glöd. Skönhetsvård blir därmed en helkroppsupplevelse som involverar både kropp och sinne.

ATT FIRA INDIVIDUELL HUDFÖRYNGRING:

Skönhetsvård handlar om att fira den individuella skönheten hos varje person. Genom att bryta normer och standarder skapar vi en plats där alla kan känna sig inkluderade och representerade. Det handlar om att …

november 15, 2023 Av Av admin

En smart åtgärd i ditt hus

En smart åtgärd i ditt hus

Badrumsrenoveringar och golvläggning Stockholm har blivit en alltmer förekommande företeelse i dagens hem. I vår undersökning har vi talat med flera företag verksamma inom branschen, och de bekräftar att människor i allt högre grad väljer att renovera sina badrum. Anledningarna är många, men en gemensam nämnare är önskan att följa de senaste trenderna samtidigt som man inser det markanta värdet i att investera i ett nyrenoverat badrum.

Många mäklare delar denna åsikt och intygar att badrumsrenoveringar kan vara en betydande värdeökande åtgärd för bostaden. Ett välrenoverat badrum ger inte bara husets inre ett förstärkande lyft, utan det ger även potentiella köpare en bild av ett modernt och välskött hem. I dagens bostadsmarknad, där det estetiska värdet ofta prioriteras högt, kan ett uppdaterat badrum vara det som skiljer ett hem från konkurrenterna.

Valet av material är en viktig aspekt för den som planerar en badrumsrenovering. I dagens medvetna samhälle finns en ökad efterfrågan på miljövänliga material. Denna trend reflekterar en ökad medvetenhet om hållbarhet och miljöpåverkan. Firman som utför renoveringen kan guida kunden genom olika materialval och deras miljömässiga konsekvenser.

Arbetsprocessen från det att firman kommer in i bilden till dess att resultatet är klart är en noggrann och välorganiserad process. Det första steget är att lyssna till kundens önskemål och budget. Det är avgörande att skapa en renoveringsplan som tar hänsyn till kundens önskemål samtidigt som den håller sig inom budgetramen. Kunden är aktivt involverad under hela processen för att säkerställa att resultatet motsvarar förväntningarna (tips från våra vänner vid golvläggning Sollentuna).

Kompetens inom golvslipning Liljeholmen och certifikat är avgörande faktorer vid val av renoveringsfirma. Ett badrum innefattar arbete med el, vatten och snickeri, vilket kräver specialistkunskap för att utföras korrekt och säkert. Att anlita en firma utan rätt kompetens kan resultera i katastrofala konsekvenser, inklusive fara för skador och förlust av försäkringsskydd. Därför är det av yttersta vikt att välja en firma som kan uppvisa de nödvändiga kvalifikationerna och certifikaten. Firman som anlitas ska tillhandahålla hantverkare i form av snickare, golvläggare, elektriker och rörmokare för att arbetet ska genomföras korrekt.

När det gäller badrumsrenoveringar är kundens önskemål och behov av central betydelse. Firman som utför arbetet måste lyhört anpassa sig till kundens vision samtidigt som de tillför sin expertis för att säkerställa ett lyckat resultat. Det är denna balans mellan att förstå kundens behov och att tillföra professionell insikt som kan göra badrumsrenoveringen till en framgång.

En professionell och pålitlig renoveringsfirma kommer att förstå vikten av att balansera kundens önskemål med expertisen som krävs för att genomföra en framgångsrik badrumsrenovering. Kundens vision och behov bör vara i centrum för planeringen och utförandet, och det är genom en öppen och lyhörd kommunikation mellan företaget och kunden som bästa resultat uppnås kring golvläggning Huddinge.

För att säkerställa att renoveringsprocessen blir smidig och att resultatet uppfyller förväntningarna, är det även viktigt att ha en tydlig och detaljerad skriftlig överenskommelse. Denna överenskommelse bör inkludera allt från tidsscheman och budget till specifika materialval och arbetsbeskrivningar. En transparent överenskommelse ger inte bara klarhet åt båda parter, utan fungerar också som en tryggande faktor under hela projektet.

Vid val av material är det avgörande att beakta både estetiska och funktionella aspekter. Badrummet är en plats som utsätts för fukt och slitage, vilket innebär att hållbara och vattenresistenta material är nödvändiga. En erfaren renoveringsfirma kommer att kunna guida kunden genom materialvalen och rekommendera alternativ som både matchar designvisionen och uppfyller de praktiska kraven.

För att säkerställa att badrumsrenoveringen är både estetiskt tilltalande och funktionell är det avgörande att välja högkvalitativa fixturer och installationskomponenter. Detta kan inkludera moderna och energieffektiva belysningssystem, vattenbesparande armaturer och innovativa lagringslösningar. En erfaren renoveringsfirma kommer att vara medveten om de senaste trenderna och teknologierna inom branschen och kunna vägleda kunderna mot alternativ som både förbättrar bekvämligheten och minskar energiförbrukningen.

Under renoveringsprocessen är det också viktigt att ha en tydlig plan (tänk på golvläggning Nacka till

november 10, 2023 Av Av admin

Lyhördhet och kompetens är viktiga komponenter vid större uppgraderingar 

I jakten på att förbättra både livskvalitet och bostadens värde strävar många hemägare efter att göra kloka investeringar på sina egendomar. Vi har talat med flera erfarna mäklare och hantverkare för att samlat deras insikter om de mest värdeökande åtgärderna som kan göra ditt hem mer attraktivt på bostadsmarknaden. De tre ledande renoveringsprojekten som utkristalliserat sig som de mest värdefulla är takrenoveringar, badrumsrenoveringar och byggandet av attefallshus. Låt oss ta en närmare titt på varför dessa projekt är så framträdande och hur de kan förvandla din bostad.

Att byta ut eller renovera taket på ditt hem är en bevisad metod för att öka dess värde. Att anlita en professionell takläggare är avgörande för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. De kan inspektera ditt tak och ge värdefulla råd om materialval och tekniker. Genom att byta tak kan du förnya husets yttre, ge det en fräsch och modern look samtidigt som du ökar dess skyddsfunktion. Ett välutfört byte av tak hjälper också till att spara energi, vilket kan vara en fördel både för plånboken och för miljön.

Vid själva processen för att platsbygga kök IKEA eller vid arbetet med takrenoveringar innefattas processen av en noggrann inspektion av taket, där eventuella skador identifieras. Ett tak som behöver bytas får en ny design och material väljs noggrant. Professionella takläggare ser till att arbetet följer rätt säkerhetsstandarder och att taket blir vattentätt och energisnålt.

Badrumsrenoveringar är en annan framträdande värdemaximerande åtgärd. Att välja rätt material är avgörande. En pålitlig firma kan erbjuda vägledning om de bästa materialen som passar just ditt hem. De kommer också att ha rätt kompetens och certifikat för att säkerställa att arbetet utförs korrekt, vilket är avgörande ur både ett kvalitets- och försäkringsperspektiv.

Vid badrumsrenovering börjar arbetet med en planering där materialval, färger och layout bestäms. Efter detta rivs det gamla badrummet och allt avfall tas omhand. Installation av VVS, el och snickeri följer sedan för att skapa det ultimata badrummet. Renovering av badrum är ett känsligt arbete som involverar vatten, el och snickeri. En professionell firma har alla nödvändiga hantverkare som krävs för att garantera att projektet slutförs med precision och säkerhet.

Byggandet av ett attefallshus är en annan strategi som vunnit i popularitet för att öka bostadens värde. En professionell firma kan ge kunderna råd om de bästa valen och hur detta hus bör utformas för att komplettera huvudbyggnaden. Fördelarna med ett attefallshus är många. Det kan fungera som ett kontor, gästhus eller uthyrning. Många som behöver ett temporärt boende föredrar dessa hus eftersom de är separat från huvudbyggnaden, vilket ger en extra nivå av integritet. Idag kan du annonsera gratis på många olika sidor och genom att hyra ut ditt attefallshus får du in en extra inkomst till hushållets ekonomi.

Oavsett vilket projekt du väljer att genomföra platsbygga bokhylla IKEA, är professionella firmor inom alla dessa områden kända för att vara högst lyhörda. Arbetet anpassas efter dina önskemål och budget, och du som kund involveras i hela processen. Genom att anlita en kompetent firma säkerställer du kvalitet i arbetet.

I slutändan är dessa tre typer av renoveringar – takrenovering, badrumsrenovering och byggandet av attefallshus – utmärkta strategier för att öka värdet på ditt hem. Oavsett vilket projekt du väljer, är att samarbeta med en professionell firma nyckeln till att se till att det blir en framgångsrik investering som ökar både ditt boende och dess ekonomiska värde.

 …

november 7, 2023 Av Av admin

Attefallshus och uterum- populära byggen och renoveringar 

I den ständiga strävan efter att förbättra och utöka våra bostäder söker många människor efter sätt att skapa extra utrymme, utomhus såväl som inomhus. Denna vecka tar vi oss an temat byggandet av uterum och attefallshus, två populära och funktionella alternativ för att öka både boendeyta och komfort. Vi har besökt hantverkare som är experter på dessa typer av renoveringar, och de har öppnat upp dörren till en värld av snickeri, nytänkande design och skräddarsydda projekt.

Ett attefallshus med målare Täby är en mindre byggnad som är utformad för att komplettera din befintliga bostad. Att bygga ett attefallshus innebär att skapa ett extra utrymme för gäster, arbete eller vila. För att utföra detta projekt behöver man en skicklig byggfirma bestående av duktiga hantverkare i form av snickare, takläggare och elektriker med en tydlig vision och färdighet att omvandla idéer till verklighet. Arbetet börjar vanligtvis med en grund, som läggs för att säkerställa en stabil och hållbar struktur. Därefter kommer snickeriarbetet in i bilden, där träbearbetning är central. Snickaren skapar väggar, tak och golv med omsorg, och valet av material är en avgörande aspekt. Elektrikern ser till att elektriciteten i attefallshuset.

Det finns olika alternativ att välja mellan, från det traditionella träet till mer moderna och underhållsfria material som metall eller komposit. Målet är att skapa ett utrymme som passar harmoniskt in med den befintliga miljön samtidigt som det uppfyller kundens önskemål. Isolering är också en viktig del av byggnadsprocessen, vilket säkerställer att attefallshuset är bekvämt att använda året runt. När själva konstruktionen är klar kommer fönster och dörrar på plats. Detta är en kritisk fas, eftersom de inte bara påverkar byggnadens utseende utan också dess funktionalitet. Snickaren måste se till att dessa öppningar är korrekt isolerade och tätt förslutna för att undvika energiförluster.

Ett uterum för målare Vällingby är ett annat spännande projekt som ger ägarna möjlighet att förlänga sina inomhusutrymmen till trädgården eller uteplatsen. Uterummen har blivit alltmer populära, och deras mångsidighet gör dem till ett fantastiskt tillägg till hemmet. Precis som med attefallshus kräver ett uterum skickligt snickeri och omsorgsfull design. Uterummet består i huvudsak av en ram av trä eller aluminium, som är täckt med glas eller plast. Denna struktur kan vara fristående eller ansluten till huset. Materialvalet är viktigt eftersom det påverkar uterummets utseende och underhåll. Många föredrar glasväggar för att dra nytta av naturligt ljus och utsikten över trädgården. Vissa väljer dock plastskivor för att minska underhållsbehovet.

Precis som med attefallshus är isolering avgörande för att skapa ett uterum som är bekvämt att använda under olika väderförhållanden. Uterummen erbjuder ett förlängt säsongsgenomförande genom att tillföra värme och ventilation för att skapa en behaglig atmosfär under kalla vintrar och varma sommardagar.

Vi har mottagit många läsarberättelser om byggandet av attefallshus och uterum. Många målare Järfälla av dessa berättelser återspeglar en känsla av fullständig nöjdhet och lycka med resultaten. Läsarna rapporterar att de haft möjlighet att samarbeta med erfarna företag som verkligen lyssnade på deras visioner och tankar.

En av våra läsare, Anna, berättade om hur hennes attefallshus nu fungerar som ett kontor hemifrån, bortom distraktionerna i huvudbyggnaden. Ett annat brev kom från Martin, som har valt att hyra ut sitt attefallshus som en extra inkomstkälla, något som har visat sig vara mycket lönsamt. Dessa exempel visar att attefallshus och uterum inte bara kan förbättra boendet, utan också erbjuda praktiska lösningar för arbete och ekonomi.

I slutändan erbjuder byggandet av attefallshus och uterum en fantastisk möjlighet att anpassa ditt hem efter dina behov och önskemål. Med skickliga snickare, noggrant valda material och omsorgsfull planering kan du skapa utrymmen som inte bara är vackra utan också funktionella. För de som har utfört dessa projekt är belöningen ett extra utrymme som kan användas på ett otal sätt, vare sig det är som en fristad från vardagens stress eller som en källa till extra inkomst.

 …

mars 10, 2022 Av Av admin

Krånglande avlopp kan vara tecken på ett större problem

Krånglande avlopp kan vara tecken på ett större problem

Låter det om avloppen hemma eller bubblar vattnet upp igen även fast du rengjort vattenlåset?

Då är det dags för att ringa ett företag som kan hjälpa dig med en rörinspektion.

Sådana problem som vi precis nämnde ska man alltid ta på allvar då det kan vara konsekvenserna av ett större problem, så som att ett rör spruckit eller att något fastnat i rören.

Märker man att vattnet rinner dåligt ut ur vasken ner i avloppet så börja alltid med att testa ett klassiskt propplösningsmedel och ett rensband. Dem allra flesta gångerna man har ett stopp i avloppet så sitter det högt upp och denna klassiska metod fungerar. Visar det sig att stoppet sitter längre ner i avloppet så kan man också hyra en maskin med ett rensband på som är vattendriven. Maskinen fungerar som en högtryckstvätt men istället för ett sprutmunstycke så sitter det en mässingsdysa som sprider vattnet i högt tryck bakåt och hjälper slangen att leta sig fram till stoppet.

Dessa maskiner är väldigt effektiva och kostar inte mycket att hyra. Visar det sig att stoppet är kvar efteråt så är nästa steg att ringa en spolbil som dels kan göra en rörspolning men också spola ditt avlopp med en större vattenmängd med hetvatten. Detta brukar lösa dem mest svåraste stoppen i avlopp och det ska mycket till för att detta inte ska fungera.

Fortsätter problemen även fast man utfört dessa steg kan det vara stammen som är dålig och behöver bytas ut. Kontakta ett företag som jobbar med relining Norrköping och konsultera med dem om stammen behöver bytas eller om dem kan skicka in ett rörfoder för att reparera stammen.…

januari 23, 2022 Av Av admin

Den ultimata kylskåpsrengöringsguiden!

Det är en typisk uråldrig städfråga – det där med kylskåp, hur eh… hur ofta ska man städa där inne, egentligen? Det är väl okej att ha lite möglig ost i hörnen, och en frys som inte frostats av på evigheter? Nja, kanske inte. Häng med i vår superguide, så berättar vi varför.

Det är faktiskt en bra idé att djuprengöra ditt kylskåp ett par gånger om året för regelbundet underhåll. Det ger dig också en chans att prova några av de nya kylarrangeringstipsen du läser om. Jag rekommenderar djuprengöring under din vårstädningsrutin och helst igen innan semestern. Det är ju lite olika -det finns alla typer av kylskåp, frysar och kombinationer, så du kan behöva justera dessa steg lite för att passa din specifika typ av kylskåp.

För det första – denna steg-för-steg-process är organiserad för att vara så effektiv som möjligt för ett rostfritt stålkylskåp med franska dörrar, en nedre lådfrys och vatten och is i dörren. Det tar vanligtvis cirka 45 minuter att rengöra hela kylen. Om du har att göra med extra tuffa fläckar och gamla klibbiga smuts, då har du mer ”skoj” framför dig än så!

 

1. Samla det du behöver (aka din kylskåps-loadout, för er som lirat Call of Duty)

  • Gummihandskar – Jag använder vanliga gamla engångshandskar men du kan använda kökshandskar om dina händer är känsliga eller om du använder ett hårt rengöringsmedel.
  • Mikrofiberdukar – Jag brukar använda 3 eller 4 av mina favoritdukar av mikrofiber. 1 för tuffa röror, en för slutstädning och en för framsidan av dörrarna.
  • Dammsugare med avtagbar slang – detta är den senaste versionen av mig.
  • Multirengöring – Jag använder normalt väteperoxid (eftersom jag inte tål lukten av vit vinäger) eller detta rengöringsmedel för flera ytor. Om du behöver lite extra skrubbkraft, tillsätt bara lite bakpulver, men håll dig borta från slipande rengöringsmedel.
  • Rostfritt stålrengöringsmedel eller olivolja – jag föredrar detta rengöringsmedel.
  • Canned Air (luft på burk!) – mitt hemliga vapen för att få gunk ur hörn och springor.
  • Kylare – För ömtåliga föremål om du inte har en extra kyl/frys tillgänglig. Används varsamt och ”frys” inte för mycket! Speciellt om du gör detta under en kontorsstädning Stockholm måste du tänka på hållbarheten (kontorsnissar är känsliga!).

2. Ta bilder

Innan du börjar, ta bilder på inredningen av din kyl och frys så att du kan komma ihåg var du hade din mat placerad och vilka skåror lådorna och hyllorna var kopplade till. Du skulle bli förvånad över hur mycket tid och frustration detta kan spara. Det finns inget värre än att få tillbaka allt i ett rent kylskåp och inse att glashyllan som innehåller alla dessa smaktillsatser är ett snäpp för lågt för att få tillbaka mjölken. Alternativt – käka ur den helt, och spara det här till sista veckan i månaden när det ändå kan gapa tomt.

 

3. Töm innehållet i kylen och frysen

Såvida du inte har en extra kyl och frys någon annanstans i ditt hem, måste du rensa bort en disk och/eller förbereda en kylare för att lagra din mat medan du städar. Jag använder min garagefrys för frysta saker, men om du inte har någon så fundera på om du kan låna någons frys under tiden. Om du inte har något extra bänkutrymme, prova ett bord i närheten. Om det inte är ett alternativ, fungerar en tom tvätt- eller förvaringskorg också. Använd vad du kan för att få innehållet ur vägen ett tag. De flesta nyare frysar kommer inte att ha en ansamling av is, men om din gör det, vill du lämna frysen öppen så långt som möjligt för att låta isen tina upp lite.

4. Ta bort alla löstagbara delar

Ta bort alla löstagbara bitar inklusive hyllor, lådor, avdelare, äggbrickor, smörbrickor, mjölkfack eller dörrbrickor för kryddor. Glöm inte ismaskinens komponenter, det främre gallret och dropppanna på botten av kylen. Var försiktig när du tar bort droppbrickan eftersom det kan …

juli 12, 2021 Av Av admin

Trappstegsrenovering

Ta kontakt med oss då du vill renovera trappsteg i Stockholm, Gävle, Göteborg eller Uppsala. Vi är specialister på att renovera trappa inomhus. Vi kan byta ut gamla steg, byta handledare och därtill så målar vi också trappor. Därtill gör vi ett mycket kvalitativt jobb och vi använder enbart material av bästa kvalitet. Trapparbetare som jobbar med oss, har lång erfarenhet och är också mycket bra på vad de gör. Vi kommer på ett kostnadsfritt hembesök och ger dig en offert, så snabbt du har tagit kontakt med oss. Du binder dig dock inte till någonting med offerten, utan du kan senare bestämma om du vill anlita oss. Det viktigaste för oss är att du som kund är nöjd med resultatet.

Prisvärt att renovera

Då din trappa ser sliten och gammal ut, behöver du kanske inte alltid byta ut hela trappan. Du kan i stället nämligen enbart byta ut slitna trappsteg eller slipa låta dem bli slipade på nytt. Det går också lika bra att måla om trappstegen. Detta sätt blir också mycket förmånligare, i motsats till att byta ut hela trappan. Dessutom är det en mycket mer miljövänligt sätt att uppdatera din gamla trappa på. Då du använder dig av oss, får du därtill ett garanti på tre år för dina nya trappsteg. Detta är högst troligt den längsta garantitiden inom trapprenovering i Sverige.

Trappmålning

Samtidigt som du nu får nya trappsteg, kan du därmed samtidigt välja att få en trappmålning utförd. Att måla trappa inomhus ger den då en helt ny känsla och känns därmed fräsch. Trappan får då också bättre hållbarhet. För att trappan ska hålla sig fin länge, då en trappa ska bli målad, måst också underarbetet vara noggrant gjort.

Alla olika skeden som en trappmålning kräver, gör vi därmed grundligt. Det första som vi gör är att vi spacklar de fel som trappan har. Vi täcker sedan in golvet som finns runt omkring trappan. Nästa steg är att slipa trappstegen och efter det grundmålar vi den en gång. Efter att grundmålningen torkat, gör vi täckmålning två gånger. Mellan täckmålningarna måst vi också sedan vänta på att målningen torkar. En genomsnittstrappa tar ungefär två eller tre dagar att måla. Vi kan inte dock garantera ett splitternytt utseende på en gammal trappa, men du kommer säkert att vara mycket nöjd med resultatet.

Alltid ett fint resultat

Vi har faktiskt redan gjort närmare 5 000 trapprenoveringar, och vi har jobbat med både öppna och stängda trappor. Det är alltid vi själv som jobbar, därmed använder vi inga underleverantörer. Du som kund ska alltid vara 100 % nöjd med resultatet och du kan känna dig trygg med att anlita oss. Vi jobbar enbart med trapprenovering och gör jobbet med känsla och hög yrkesmässighet. Dessutom får du en väldigt god service av oss.

Allt sedan år 1996 har företaget funnits och dessutom har vi en hög kreditvärdighet. Dessutom har vi inte fått en enda märkning, vi tycker nämligen att det är viktigt att sköta om vårt företag. Precis lika viktigt är det för oss att sköta om våra kunder, så även om dig.

Kontakta oss

Du kan enkelt gå in på vår hemsida och hitta vår kontaktinformation. Du kan ringa oss, skicka en e-mejl eller så fyller du i blanketten på vår hemsida.Vi finns i flera städer i Sverige, bland annat i Täby, Nacka, Lidingö, Tyresö och Sollentuna. Vi kommer som tidigare nämnts hem till dig och går igenom dina önskemål och planerar hela projektet. Dessutom svarar vi på alla frågor som du kan tänka dig behöva svar på. Du kan också gärna gå in på vår hemsida, och där får du se inspirationsbilder från trappor vi har jobbat med. Där kan du också läsa feedback från andra kunder. Boka trapprenovering Västerås, Stockholm, trapprenovering Uppsala eller Göteborg hos Svenska trappsteg!…

januari 7, 2021 Av Av admin

Bra att veta vid en badrumsrenovering

Badrum är ett viktigt utrymme i bostaden där man vistas dagligen och är det slitet och dåligt så väljer många att renovera.

Bra belysning i sitt badrum är viktigt där det inte bara är att slänga upp vilken sorts lampor som helst.
Om man spenderar tid framför spegeln för att fixa till sitt utseende så är det viktigt med rätt sorts belysning.
Lägg gärna ner lite extra tid på planeringen av belysning när du ska utföra badrumsrenovering Sollentuna.

Glöm inte bort att installera ett eller flera vägguttag på ett lättåtkomligt ställe så du kan använda hårfön eller ladda eltandborsten i ditt badrum.
Ett uttag på eller i ditt badrumsskåp är det vanligaste stället att placera det.

Vid val av kakel så kan det lätt vara överväldigande med alla olika sorter det finns.
För att göra det enkelt när man ska kakla badrum Stockholm så behöver man bara kunna några få varianter och därefter man gjort det valet så kan man välja färger och utförande.
Dom varianterna man vill lägga på minnet är dom som är slitstarka och som har en lång hållbarhet samtidigt som det ger en tidlös design.
Det är porslin, glas, sten, cement och subway- metrokakel (som är så populärt att det får en egen kategori).
När man har valt material så är det bara att välja form och färg efter det.

Val av murbruk till fogar och puts kan antingen lyfta eller stjälpa ditt badrum.
Det är inte bara som fuktspärr eller fäste för ditt kakel som det spelar roll utan ger även ett stort estetiskt intryck.
Förutsatt att din byggfirma har koll på vilken sorts fogar som ska användas så är det färgen du behöver överväga, mörkare fogar är mer smutsvänligt medan vitt ger ett större helhetsintryck.
Varför inte krydda till det med någon färgad fog som står ut?…

december 18, 2020 Av Av admin

Vad är skillnaden mellan tegel och betong på tak?

Du ska lägga tak eller byta material på ditt tak och vill veta mer om tegel och betong.

För att man lättare ska kunna förstå vad skillnaden är så får man först veta vad det är och vad materialen är gjorda av.
Du kan även fråga en takläggare om du behöver mer information efteråt.

Tegel är rakt igenom ett naturmaterial som människan bara har plockat upp och i vissa fall rengjort, därefter har man format och sedan bränt materialet i ugnar för att det ska bli hårt.
Materialet vi har pratat om är lera som man gräver fram ur marken, i Skåne har det funnits rikliga mängder av lera som var det självklara valet att använda som byggmaterial.

Betong är en producerad produkt som tillverkas av fem ingredienser som är vatten, cement, sand, järnoxidpigment och vattenbaserad färg.

Lägger man två pannor bredvid varandra och jämför så ser man att betongpannorna är mycket större och jämnare, dom har dessutom en falsad kant så dom sitter bra tillsammans.
Betong är ett dekorativt alternativ till tegel och passar till dom flesta typer av hus. Betong är mer beständigt mot frost och kan läggas på tar med lutning på 14 grader.

Trots att betong är ett populärt alternativ så håller tegelpannor bättre överlag och ett tegeltak som blivit lagt på rätt sätt med ett bra förarbete kan hålla i ett sekel utan problem.

Båda materialen har sina nackdelar som man bör veta om när man står inför materialvalet.
Moderna tegelpannor klarar av att ligga på ett tak med minst 14 graders lutning men ofalsade äldre pannor behöver minst 22 grader för att avrinningen av vatten ska fungera som den ska.
Det kan börja växa mossa på tegelpannor på grund av sin skrovliga yta men det löser man oftast med högtryckstvätt med alg-borttagande medel.

Anlita Takläggare Stockholm för hjälp med ditt tak.

Är du i behov av glasögon i ditt arbete som både skyddar och ger korrigering? Kontakta optiker Stockholm

december 15, 2020 Av Av admin

Så mycket mer än bara en begravning

Livet tar som alla vet slut någon gång och när man går bort så får släktingar och efterlevande ta hand om det som kommer efter.
Det är inte bara begravning och sedan är det klart utan det är mycket tid som går åt till möte med begravningsentreprenörer och annat.

Tömning och bortforsling av ett boende tar lång tid då det är mycket som ska sorteras och allt ska ha någon plats att ta vägen.
Det kan ta flera dagar att tömma en bostad när man har arbete och andra förpliktelser som ska göras under tiden.

Den enklaste metoden är att helt enkelt ta vad man vill ha och dela det med dom som ska ärva för att sedan anlita städfirma Örnsköldsvik som tar hand som resten.
Man kan även höra av sig till Secondhand-butiker och låta dom ta vad dom vill ha och i vissa fall kan det erbjudas en viss bortforsling som tack för hjälpen om man har tur, men oftast så lämnas det som dom inte vill ha kvar i bostaden.
Pengarna för den försäljningen går då till välgörande ändamål och om man har tur så har man fått lägenheten helt tömd och har enbart städningen kvar.

Rent juridiskt sett så är ett dödsbo en människas tillgångar och det tillfaller släktingar eller andra personer omnämnda i testamente, dessa personer har då en skyldighet att tömma och ta hand om dessa tillgångar. Dödsbo städning är aldrig något som man tycker är roligt men det måste göras och går tyvärr inte att dra på RUT-avdrag som man kan göra med en äldreflytt.

Så när tillfället ger sig där du kommer att få tömma en bostad så har du nu fått några alternativ om vad som kan göras, ha hjälp av så många du kan så du slipper att ta hand om det själv. Det är en lång process som tar många dagar.…